Online शिका 3D Animation घरच्या घरी!


यामध्ये आपण काय शिकणार ?

१. * आपल्या मध्ये असलेल्या प्रतिभेचा ठाव घेणे. ?

२. * आपल्या कला गुणांची माहिती कशी करावी. ?

३. स्वता:चा व्यवसाय कमी वेळात जास्त लोकांपरयन्त कसे पोहचवावा ?

४. आवडीच्या क्षेत्रात प्रगती कशी करावी ?

५. 3D Animation चे फायदे काय ?

६.* काय शिकल्याने आयुष्य सुधारेल 🤔

७ * उपयोगी तेच शिका

८ * स्वप्नं नुसती बघूच नका तर ती पूर्ण कशी होतील याचा शोध घ्या.

९ * तणावमुक्त जीवनाचे रहस्य.

* अधिक माहिती करिता Webinar ला भेट द्यावी


फ्री वेबिणार साठी Register NOW BUTTON क्लिक करावे ! <<]


Your Presenter
Pavitra Koche
PAVITRA'S SCHOOL OF ANIMATION
Hi I am Sr. Animatior Pavitra, and I have finally brought a special 3D Animation Webinar for all of you.