De inpassing van de energietransitie op wijkniveau

Wat kunt u verwachten van deze webinar?

Patrick van der Meijs geeft praktisch toepasbare info aan de hand van de volgende stappen:

  • In vier stappen naar een transitievisie warmte
  • In vier stappen naar een wijkuitvoeringsplan
  • Aandachtspunten: wat zijn valkuilen en tips?

Onze uitgangspunten zijn hierbij flexibel, haalbaar en integraal. De praktische inslag zorgt ervoor dat de vertaling naar het beleid en de uitvoering eenvoudig gemaakt kan worden.

Gepresenteerd door:
Patrick van der Meijs