Become Smart Civil Engineer

About this webinar

या वेबिणार मध्ये तुम्हाला काय मिळणार ?

1] आपण CIVIL ENGINEER का बनायचे ? २] STUDENT असताना आपण नक्की काय काय केले पाहिजे ?
COLLEGE संपल्यानंतर काय करावे? *3] INTERVIEW CRACK कशी करायची ? *4] JOB कसा शोधायचा कानमंत्र ?
*5] MPSC AND GATE CRACK कशी करायची आणि शासकीय अधिकारी कसे बनायचे? 6] JOB मोठ्या कंपनीत व METROPOLITIN CITY मध्ये कसा मिळवायचा ? 7] BUSINESS जर करायचा असेल तर सुरुवात कशी करावी ? 8] GOVERNMENT चे कामे कसे मिळवायचे ? 9] JOB करत असताना INCREMENT आणि PROMOTION मिळवण्याचे तंत्र काय आहे ? 10] स्वतःमधील गुणवत्ता कशी ओळखायची ?

3 SECRETS
The secret to becoming a successful civil engineer? How do you succeed in an interview? The secret to handling construction sites?


SELECT SESSION TO JOIN
Your Presenter
BHARAT CHAVAN