१० दिवसात स्वतःचा आणि ब्रायडल मेकअप शिका

About this webinar

[>> Secret#1
CTM करण्याची पद्धत.
Secret#2
स्किन च्या प्रकारानुसार स्वतःचा MAKEUP
Secret #3
ब्रायडल मेकअप करण्याची पध्दत

Remember to ask people at the end to sign up now! <<]
Your Presenter
Suchitra Koli